persbericht aanlandplicht

Laatste publicaties

18 december 2017
18 december 2017
18 december 2017
18 december 2017
1 september 2013

Tijdens de Haventour op Urk liepen de emoties zo hoog op, dat ik namens Visberichten een persbericht heb geschreven over de situatie van de Nederlandse vissers. Zij moeten door een nieuwe wet van de EU alle vis aanlanden, dus ook de jonge vis, die ze altijd teruggooien in zee. Ze vrezen dat deze maatregel het einde betekent van de Nederlandse visserij. Middels een persbericht heb ik geprobeerd media-aandacht te vragen en inmiddels is het bericht door verschillende media opgepakt. Zie: www.visberichten.nl.